Енергично движение на долните крайници, като при каране на колело (15 – 20 пъти)

Кръстосване и разкръстосване на изпънати долни крайници, подобно на ножица (10 – 15 пъти)

Описване на малки кръгове с изпънaти долни крайници (10 пъти)

Движение на пръстите при леко повдигнати и изпънати долни крайници: сгъване и разгъване (до 20 пъти)