Ходене на пети (за 30 секунди)

Изправяне на палци ( 10 -15 пъти)

Пристъпване от палци на пети и обратно (10 – 15 пъти)

Редуване на прибиране и разтваряне на стъпалата (10 – 15 пъти)