Съгласие за предоставяне на лични данни


Потвърждавам съгласието си да предоставя личните си данни и съм наясно, че “СЕРВИЕ МЕДИКАЛ” ЕООД/СЕРВИЕ/, вписано в търговския регистър с ЕИК 175354366, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цар Освободител 14, обработва моите лични данни, а именно: име и фамилия, Е mail адрес и телефонен номер за целите на организиране на посещение и предоставяне на информация за организирано посещение при посочен от мен медицински специалист чрез сайта https://en.venite.bg/.

Личните ми данни, събрани от СЕРВИЕ, се съхраняват във формат, който позволява да бъда идентифициран, за времето до 30.07.2020 г. Личните ми данни могат да бъдат предавани на трета страна – избрания от мен специалист и неговата професионална организация, с цел да бъдат използвани от тях само в хода на тяхната обичайна професионална дейност.

Уведомен съм, че СЕРВИЕ не обработва никакви данни свързани с моето здравословно състояние и/или каквато и да е друга моя здравна информация. Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, чрез Формата за оттегляне на съгласие на субекта на данни, находяща се на сайта https://www.servier.bg/.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие. Съзнавам, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие, имам правата съгласно Политиката за поверителност, находяща се на сайта на https://www.servier.bg/